Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. desember

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 16. desember kl. 15:00

Innleveringsfrist: 16. desember kl. 19:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske rapporter og laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:17