Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Obligatoriske lab.øvelser og feltekskursjoner, systematikkeksamen, essay og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen i form av essay

Innleveringsfrist: 20. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamen i systematikk (artskunnskap)

Tid: 4. november kl. 10:00 (2 timer).

Sted: Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 2. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:17