Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Dagens molekylærbiologiske metoder produserer datamengder som krever spesielle beregningsverktøy for å kunne forstås og analyseres. Disse gjør det mulig å angripe problemer innen livsvitenskapene som inntil nylig ble ansett som uløselige. I dette emnet lærer du om sentrale temaer, teorier og verktøy i bioinformatikk, samt å bruke disse til å sammenlikne og analysere biologiske datasett.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet

 • kan du sammenlikne sekvenser av nukleotider og aminosyrer for å gi funksjonell og evolusjonær informasjon
 • kan du analysere og visualisere proteinstrukturer
 • kan du bruke enkel programmering til å implementere algoritmer relevant for bioinformatikk
 • kan du gjøre enkle analyser av datasett fra dypsekvenseringsteknologier
 • kan du diskutere og vurdere bruken av metoder for sekvens- og strukturanalyse
 • kan du gjøre rede for de teoretiske og statistiske prinsippene som ligger til grunn for sekvens- og strukturanalyse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Elementære forkunnskaper i programmering, tilsvarende innholdet i BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Organisert øving i gruppe med hjelpelærer (Obligatorisk de første fire ukene)
 • Selvstendig gruppearbeid med obligatoriske innleveringer der en hjelpelærer er tilgjengelig (Obligatorisk oppmøte de første fire ukene).

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Dette gjelder også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: MBV3070 – Bioinformatikk (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 14:14:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk