Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Moderne biologiske metoder produserer datamengder som krever spesielle beregningsmetoder for å kunne forstås og analyseres. Disse metodene gjør det mulig å angripe problemer innen livsvitenskapene som inntil nylig ble ansett som uløsbare. I dette emnet lærer du å bruke Python og andre programmeringsverktøy til å organisere, sammenlikne og analysere biologiske datasett, som for eksempel sekvenser av nukleotider og aminosyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet

 • har du kjennskap til de underliggende statistiske prinsippene for analyse av store biologiske datasett
 • har du kjennskap til de viktigste strategiene og algoritmene for bearbeidelse av store biologiske datasett
 • har du forståelse av hvordan sammenlikning av biologiske datasett kan gi funksjonell og evolusjonær informasjon
 • kan du bruke programmering til å implementere enkle algoritmer relevant for bioinformatikk

Opptak til emnet

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Elementære forkunnskaper i programmering tilsvarende innholdet i BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • forelesninger
 • organisert øving i gruppe med hjelpelærer
 • selvstendig gruppearbeid der en hjelpelærer er tilgjengelig.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Dette gjelder også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 3 timer teller 100%

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske elementer er gyldige i 3 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:14:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk