Kort om emnet

Moderne biologiske metoder produserer datamengder som krever spesielle beregningsmetoder for å kunne forstås og analyseres. Disse metodene gjør det mulig å angripe problemer innen livsvitenskapene som inntil nylig ble ansett som uløsbare. I dette emnet lærer du å bruke Python og andre programmeringsverktøy til å organisere, sammenlikne og analysere biologiske sekvenser av nukleotider og aminosyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet

 • har du kjennskap til de underliggende statistiske prinsippene for analyse av store sekvensdatasett
 • har du kjennskap til de viktigste strategiene og algoritmene for parvise sekvenssammenlikninger og for søk i sekvensdatabaser
 • har du forståelse av hvordan sammenlikning av biologiske sekvenser kan gi funksjonell og evolusjonær informasjon
 • kan du bruke programmering til modifisere og kople sammen bioinformatiske verktøy

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • 2 timer forelesning pr uke
 • 2 timer organisert øving i gruppe med hjelpelærer pr uke
 • 2-4 timer med selvstendig gruppearbeid der en hjelpelærer er tilgjengelig.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer teller 100%

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk