BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester. Du vil få innsikt og økt bevissthet rundt hvordan du kan bruke de faglige og generiske kompetansene du har tilegnet gjennom biovitenskapsstudiet. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Du kan lese om erfaringene til tidligere studenter på biopraksis-bloggen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisk erfaring med å adressere faglige utfordringer i en konkret arbeidslivssituasjon
 • kan du planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • skal du kunne oppsummere et arbeid i form av en prosjektrapport
 • kan du formidle relevansen av biovitenskap i en arbeidssituasjon til et faglig interessert publikum

Opptak til emnet

Søknadsprosess

 • Emnet er for studenter med opptak til Biovitenskap (bachelor) (Bachelorprogrammet i Biovitenskap).
 • Søkere må ha avlagt minst 110 studiepoeng ved søknadstidspunkt hvorav 70 studiepoeng må være innenfor biovitenskap.
 • Av de 110 studiepoengene kreves et karaktersnitt på C.
 • Søker kan ikke være ansatt eller ha lønnet arbeid hos arbeidsgiveren i samme periode som praksisoppholdet varer.
 • Antall tilgjengelige oppgaver og arbeidsgivers behov vil ligge til grunn for rangering og utvelgelse av studenter. Emnet vil ikke fylles opp dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall plasser.

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist 9. november.
 • Du kan søke på opptil tre praksisplasser.
 • Motivasjonsbrev (maks én A4-side per praksisplass): Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos nettopp denne arbeidsgiveren og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom arbeidsgiver har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i. Dette står beskrevet i oversikten over praksisplassene.
 • Karakterutskrift og motivasjonsbrevet/brevene sendes via nettskjema.

Hvordan får du svar på søknaden?​

 • Arbeidsgiverne vurderer søknadene og lager en rangering. 
 • Arbeidsgiverne sender rangert liste til institutt for biovitenskap.
 • Uke 48: Institutt for biovitenskap sender ut tilbud om plass til din student-epost.
  • Dersom du har søkt flere arbeidsgivere kan det hende du får tilbud om plass flere steder.
 • Fra du får e-post om tilbud har du tre dager på å akseptere eller avslå tilbudet/ene ved å svare på e-posten fra instituttet. Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen, vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut fortløpende med tre dagers svarfrist.   

Arbeidsgivere​

Arbeidsgivere, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester. Utvalgskriteriene til arbeidsgiverne vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i stillingsutlysningene i oversikten over praksisplassene.

Oversikt over praksisplassene

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men vi anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Meld deg på her (Mandag 1. november, kl.15.15-16.15, seminarrom 4424).

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos arbeidsgiver, workshops og samlinger.

 • Praksis: Emnet går over et helt semester. Du jobber deltid i ca. 140 timer hos en arbeidsgiver.

 • Undervisning: Det er to obligatoriske møter og syv obligatoriske samlinger.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på to møter og syv samlinger.

 • Blogginnlegg og refleksjonsnotat.

 • Praksisopphold hos arbeidsgiver:

  • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Du må også informere arbeidsgiveren om fravær.

  • Fravær på mer enn det som tilsvarer tre fulle arbeidsdager godtas ikke i løpet av praksisoppholdet.

  • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjør at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamen

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde innlevert refleksjonsnotat og blogginnlegg. Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 23:17:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Høst 2019, så hvert vårsemester fra våren 2020.

Undervisningsspråk
Norsk