Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

31. mai

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 13. juni kl. 09:00 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Obligatoriske laboratoriejournaler, gruppeoppgaver og kollokviebesvarelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:18