Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på fenotypisk evolusjon, livshistorieteori, tilpasning, artsdannelse og makroevolusjon

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

  • God forståelse av grunnleggende begreper i evolusjonsteorien slik som fylogeni, naturlig seleksjon, fitness, plastisitet, tilpasning, artsdannelse, arv og genetisk variasjon.
  • God forståelse av hovedprinsippene innen kvantitativ genetikk slik at du kan utføre beregninger for evolusjon av fenotypiske karakterer.
  • Kunnskap om hvorledes ulike livshistoriestrategier (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.
  • Kunnskap om prosessene som gir opphav til nye arter, hovedtrekkene i livets utvikling på jorda og hvilke faktorer som bestemmer organismenes geografiske utbredelse.
  • Innsikt i hvorledes evolusjon foregår over ulike tidsskalaer, og hvorledes mikro- og makroevolusjon er knyttet sammen.
  • Fått erfaring med å finne, sette deg inn i, kritisk vurdere og videreformidle forskningslitteratur skriftlig og muntlig.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesning

  • Kollokvium/datalab/regneøvelser

  • 2 obligatoriske øvelser

  • Essayskrivning 10 sider (obligatorisk)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Eksamen

Obligatoriske øvelser må være godkjent før eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år. Nytt essay må leveres hvert semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS3100 - Evolusjon

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 21:14:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)