Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på fenotypisk evolusjon, livshistorieteori, tilpasning, artsdannelse og makroevolusjon

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

 • God forståelse av grunnleggende begreper i evolusjonsteorien slik som fylogeni, naturlig seleksjon, fitness, plastisitet, tilpasning, artsdannelse, arv og genetisk variasjon.
 • God forståelse av hovedprinsippene innen kvantitativ genetikk slik at du kan utføre beregninger for evolusjon av fenotypiske karakterer.
 • Kunnskap om hvorledes ulike livshistoriestrategier (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.
 • Kunnskap om prosessene som gir opphav til nye arter, hovedtrekkene i livets utvikling på jorda og hvilke faktorer som bestemmer organismenes geografiske utbredelse.
 • Innsikt i hvorledes evolusjon foregår over ulike tidsskalaer, og hvorledes mikro- og makroevolusjon er knyttet sammen.
 • Fått erfaring med å finne, sette deg inn i, kritisk vurdere og videreformidle forskningslitteratur skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning
 • Kollokvium/datalab/regneøvelser
 • Kort foredrag om et relevant tema (obligatorisk))
 • Essayskrivning 10 sider (obligatorisk)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning  for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter

Eksamen

 • Skriftlig eksamen (70%)
 • Essay (30%)

Artikkelpresentasjon må være godkjent før eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS3100 – Evolusjon

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk