BIOS4218 – Feltkurs i tropisk regnskogsøkologi og biomangfold

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i tropisk økologi, flora og fauna i tropisk regnskog med fokus på Brasil. Emnet vil forøvrig omhandle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversitet gjennom menneskelige påvirkninger.

Emnet er en unik mulighet å få teoretisk og praktisk utdanning fra en bred gruppe eksperter på en måte som bidrar til intensiv interaksjon med dem og med brasilianske studenter.  

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

  • God innsikt i økologi og bevaring av tropisk regnskog.
  • Kunnskap om de viktigste taksonomiske grupper i tropisk regnskog.

Ferdigheter:

  • Designe og gjennomføre en feltstudie i tropiske økosystemer der det finnes minimale forkunnskaper og logistisk support.

Kompetanse:

  • Internasjonalt samarbeid, vitenskapelig skriving og presentasjon av forskningsresultater.

Opptak og adgangsregulering

Emnet har 8 plasser og er åpent for masterstudenter i biologiske fag ved UiO og NMBU og studieplasser fordeles med likt mellom de to.

For studenter ved UiO:

Søknadsfrist 1. juli

Studenter fra UiO søker om plass på emnet ved å sende mail til studieinfo@ibv.uio.no innen fristen

Søkere ved UiO rangeres etter følgende kriterier:

  1. Studenter som er tatt opp til masterretningen:”Biomangfold og Systematikk”
  2. Andre masterstudenter I biologiske fag
  3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

For studenter ved NMBU:

Søknadsfrist 1. juni

Studenter fra NMBU søker om plass på emnet ved å sende mail til studieveileder-mina@nmbu.no <mailto:studieveileder-mina@nmbu.no>  innen fristen

Søkere ved NMBU rangeres etter følgende kriterier:

1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Ecology og valgt studieretningen: Tropisk økologi og naturforvaltning

2. Andre masterstudenter innen biologiske fag. Søkere vil bli vurdert ut fra hvor relevant faglig bakgrunn de har og hvor relevant emnet er for videre studieløp (spesielt tema for masteroppgaven).

I tillegg må studenter fra NMBU søke om å bli enkeltemnestudent ved UiO senest innen 15. juni.

 

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Må være tatt opp til et masterprogram i biologiske fag ved UiO eller NMBU.

Undervisning

Emnet består av en feltreise til Brasil (3 uker), avreise 19 august, og en 2 ukers intensiv kursperiode i Oslo/Ås med lab, gruppeundervisning, forelesninger og en ekskursjon til Norsk Hydros anlegg i Holmestrand.

Obligatorisk oppmøte, innlevering av prosjektrapport, 2 muntlige presentasjoner og deltakelse på feltkurs og på lab.

 

Studentene må selv sørge for nødvendig vaksinasjon og evt visum. Studentene dekker selv kostnadene ved dette samt reise til og fra Gardermoen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Prosjektrapport teller 50% og de 2 presentasjonene teller 25% hver.

Alle deleksamener må være bestått.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

emnet undervises første gang høst 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk