Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. november

Eksamensordning

Gruppeundervisning, prosjektoppgave med presentasjon og avsluttende skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave

Innleveringsfrist: 15. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig presentasjon av prosjektoppgave

Gruppeundervisning som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 13. desember kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jul. 2020 15:21