Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. desember

Eksamensordning

Hjemmeeksamen i form av et essay og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen i form av et essay

Innleveringsfrist: 2. desember kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. apr. 2021 01:15