Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 16. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 21:45