Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. april

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 27. april kl. 09:00 (6 timer).

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 28. april kl. 09:00 (6 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 20:32