Teaching - time and place

PC work in MBV-INF9410

The first lecture is obligatory for all students registered for the course. Students on the waiting list must also attend to the first lecture. Registered students who do not appear at the first lecture will be considered withdrawn from the course unless they have notified the Department of Molecular Biosciences study section in advanse. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter på venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til studieseksjonen ved Institutt for molekylær biovitenskap.

Group 1

  • Tuesday 09:15 -11:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 29. August to 14. November)

  • Thursday 09:15 -11:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 31. August to 16. November)

  • Friday 12:15 -14:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 1. September to 17. November)

Ian M Donaldson

Published Aug. 14, 2006 1:26 PM - Last modified July 5, 2011 6:27 PM