Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. oktober

Eksamensordning

Obligatorisk muntlig presentasjon og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt etter kursstart).

Obligatorisk presentasjon av originalartikkel som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (dersom få kandidater)

Avsluttende skriftlig eksamen (dersom mange kandidater)

Tid: 10. november kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. jun. 2021 08:27