Dette emnet er erstattet av BIOS9610 – Eukaryote gener og genomer.

Timeplan