Dette emnet er erstattet av BIOS9610 – Eukaryote gener og genomer.

Semesterside for MBV9120 - Vår 2016

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med MBV4120 – Eukaryote gener og genomer (videreført). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Faglærere

Ingen beskjeder