MBV9230 – Eukaryote transkripsjonsfaktorer - strukturer, samspill, regulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler nyere data om eukaryote transkripsjonsfaktorer. I en generell del som tar sikte på å gi en oversikt over det eukaryote transkripsjonsapparat, omhandles promotere, RNA polymerase II, generelle transkripsjonsfaktorer og koaktivatorer, kromatins betydning for transkripsjon, elongeringskontroll og mekaniser for genaktivering, samt nukleær organisering. I andre del omhandles spesifikke transkripsjonsfaktorer som homeodomain og POU-familiene, bZIP- og HLH-familiene, sinkfinger familier, NFkB-familien, nukleære reseptorer, FOX- og Myb-familien, STAT-familien, samt p53 og Rb, de siste for å illustrere sammenhengen mellom onkogenese og transkripsjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha kunnskap om og oversikt over hvor forskningsfronten er innen temaer som:

  • forståelse av den komplekse oppbygging av og det intrikate samspill mellom transkripsjonfaktorer som regulerer uttrykk av gener i eukaryote celler. 
  • forstå moderne transkripsjonsforskning.
  • Kompetanse i å formidle faget ved å holde en presentasjon for andre deltagere på emnet

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

BIOS3900 – Biokjemi 2BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi IBIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II  eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Seminarer  med 15 minutters presentasjoner av en originalartikkel for medstudentene. Som en del av undervisningen vil alle ph.d.-kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

En individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet må være godkjent før eksamen. ​ Muntlig eksamen ved liten deltagelse på emnet. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV4230 – Eukaryote transkripsjonsfaktorer - strukturer, samspill, regulering

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 10:13:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Engelsk