Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Obligatorisk muntlig presentasjon og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt etter kursstart).

Obligatorisk presentasjon av originaleartikkel som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (dersom mange kandidater)

Tid: 24. november kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 21:03