MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I emnet får du innsikt i temaer som historiefortelling, skriveprosess, målgruppe, argumentasjon og visuell kommunikasjon.

Du lærer å bruke ulike skriveverktøy for å utvikle en idé til en ferdig tekst, og får trening i å formidle i ulike sjangere og medium, slik som for eksempel populærvitenskap, leksikonartikkel, kronikk, video og holde foredrag. Endringer i hvilke sjangere og medium som brukes kan forekomme.

Du lærer å utvikle et analytisk blikk på det du leser, og får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • redegjøre for ulike sjangere og fortellergrep innen forskningsformidling

 • velge og bruke relevante ressurser i skriveprosessen 

 • reflektere over egen rolle som formidler i samfunnet

 • bidra til samfunnsdebatt med både muntlig og skriftlig forskningsformidling

Studenter på MNKOM3000 formidler om valgfrie tema innen natur- og realfag, mens studenter på MNKOM4000 formidler om temaer relatert til fagområdet for masterspesialiseringen.

Opptak til emnet

Emnet er primært for master- og bachelorstudenter i realfag.

Emnene MNKOM3000 og MNKOM4000 har til sammen 50 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har MNKOM4000 i sin godkjente studieplan prioriteres først.

 2. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet uten MNKOM4000 i sin godkjente studieplan.

 3. Bachelorprogramstudenter ved MN-fakultetet. Lektorstudenter med realfaglige studier rangeres som bachelor og masterstudenter ved MN utifra hvor de er i studieløpet.

 4. Enkeltemnestudenter ved MN-fakultetet.

 5. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1 rangeres før søkere som faller innenfor 2 osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Spesielle opptakskrav

Det kreves minimum 90 studiepoeng i realfag. I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav .

Unntak fra kravet om de spesielle opptakskravene kan gjøres for studenter på programmene

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: språk og kommunikasjon

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som:

 • Forelesninger med skriveverksted

 • Seminargrupper med obligatorisk oppmøte.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom forfall ikke er meldt til studieadministrasjonen på studieinfo@fys.uio.no før første forelesning starter.

Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av undervisningen. Fritak fra obligatorisk undervisning ut over dette kan kun innvilges etter skriftlig søknad til emneansvarlig.

Pensum består av forelesninger, publiserte tekster i aktuelle sjangre og kompendium.

Emnet blir ikke undervist hvis det er færre enn 8 studenter.

Eksamen

Emnet har ingen eksamen, men alle obligatoriske innleveringer og oppgaver skal være godkjent innen semesterets slutt for at studenten skal få bestått emne.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 09:29:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk