MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet får du innsikt i temaer som historiefortelling, skriveprosess, målgruppe, argumentasjon og visuell kommunikasjon.

Du lærer å bruke ulike skriveverktøy for å utvikle en idé til en ferdig tekst, og får trening i å skrive populærvitenskap, leksikonartikkel og kronikk, samt lage video og holde foredrag.

Du lærer å utvikle et analytisk blikk på det du leser, og får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

   ●    Kjenne til ulike sjangere og roller innen formidling og journalistikk i samfunnet

   ●    Kjenne til ulike fortellergrep og verktøy innen formidling og kommunikasjon

   ●    Kunne holde gode foredrag, og skrive kronikker, leksikonartikler og populærvitenskapelige tekster innen fagområdene du har studert

   ●    Kjenne til hvordan du når gjennom i ulike medier med den faglige kompetansen din

Studenter på MNKOM3000 skriver om valgfrie tema innen natur- og realfag, mens studenter på MNKOM4000 skriver om temaer relatert til masteroppgave/fagområde for masterspesialisering.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært for master- og bachelorstudenter i realfag.

Emnene MNKOM3000 og MNKOM4000 har til sammen 30 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har MNKOM4000 i sin godkjente studieplan prioriteres først. Bekreftelse fra veileder på dette må leveres studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap senest innen 9. januar.
 2. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet uten MNKOM4000 i sin godkjente studieplan.
 3. Bachelorprogramstudenter ved MN-fakultetet. Lektorstudenter med realfaglige studier rangeres som bachelor og masterstudenter ved MN utifra hvor de er i studieløpet.
 4. Enkeltemnestudenter ved MN-fakultetet.
 5. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1 rangeres før søkere som faller innenfor 2 osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves minimum 90 studiepoeng i realfag.
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)
  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav .

Unntak fra kravet om de spesielle opptakskravene kan gjøres for studenter på programmene

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: språk og kommunikasjon

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger og workshops med obligatorisk oppmøte. Det er fem obligatoriske innleveringer som utgjør mappeinnleveringen, med tilhørende seminar i grupper.

Fritak fra undervisning gis kun etter skriftlig søknad til emneansvarlig eller ved sykdom (må dokumenteres). Studenter satt opp på venteliste må også møte på første forelesning.

Pensum består av forelesninger, publiserte tekster i aktuelle sjangre og kompendium.

Eksamen

Emnet har ingen eksamen, men alle obligatoriske oppgaver fra seminarene skal være godkjent innen semesterets slutt for at studenten skal få bestått emne.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Trekk fra eksamen

Dette emnet ses i sammenheng med MNKOM4000 ved praktisering av tregangersregelen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Studenttorgets sak om MNKOM.


Saken inneholder en film og intervju med flere av studentene som tok emnet første gang det ble undervist, våren 2013.
Rapport med studentenes evaluering av MNKOM3000/4000 våren 2013.

Rapport med studentenes evaluering av MNKOM3000/4000 våren 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke undervist hvis det er færre enn 8 studenter

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk