MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

I emnet får du innsikt i temaer som historiefortelling, skriveprosess, målgruppe, argumentasjon og visuell kommunikasjon.

Du lærer å bruke ulike skriveverktøy for å utvikle en idé til en ferdig tekst, og får trening i å formidle i ulike sjangere og medium, slik som for eksempel populærvitenskap, leksikonartikkel, kronikk, video og holde foredrag. Endringer i hvilke sjangere og medium som brukes kan forekomme.

Du lærer å utvikle et analytisk blikk på det du leser, og får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • redegjøre for ulike sjangere og fortellergrep innen forskningsformidling

 • velge og bruke relevante ressurser i skriveprosessen 

 • reflektere over egen rolle som formidler i samfunnet

 • bidra til samfunnsdebatt med både muntlig og skriftlig forskningsformidling

Studenter på MNKOM3000 formidler om valgfrie tema innen natur- og realfag, mens studenter på MNKOM4000 formidler om temaer relatert til fagområdet for masterspesialiseringen.

Opptak til emnet

Emnet er primært for master- og bachelorstudenter i realfag.

Emnene MNKOM3000 og MNKOM4000 har til sammen 30 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har MNKOM4000 i sin godkjente studieplan prioriteres først. Bekreftelse fra veileder på dette må leveres studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap senest innen 9. januar.
 2. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet uten MNKOM4000 i sin godkjente studieplan.
 3. Bachelorprogramstudenter ved MN-fakultetet. Lektorstudenter med realfaglige studier rangeres som bachelor og masterstudenter ved MN utifra hvor de er i studieløpet.
 4. Enkeltemnestudenter ved MN-fakultetet.
 5. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1 rangeres før søkere som faller innenfor 2 osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Spesielle opptakskrav

Det kreves minimum 90 studiepoeng i realfag.
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav .

Unntak fra kravet om de spesielle opptakskravene kan gjøres for studenter på programmene

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: språk og kommunikasjon

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves minimum 90 studiepoeng i realfag.

Unntak fra kravet om de spesielle opptakskravene kan gjøres for studenter på programmene

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: språk og kommunikasjon

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, skriveverksteder og seminargrupper med obligatorisk oppmøte. Det er obligatorisk oppmøte på 80 prosent av undervisningen.

Fritak fra undervisning gis kun etter skriftlig søknad til emneansvarlig eller ved sykdom (må dokumenteres). Studenter satt opp på venteliste må også møte på første forelesning.

Pensum består av forelesninger, publiserte tekster i aktuelle sjangre og kompendium.

Emnet blir ikke undervist hvis det er færre enn 8 studenter.

Eksamen

Emnet har ingen eksamen, men alle obligatoriske innleveringer og oppgaver skal være godkjent innen semesterets slutt for at studenten skal få bestått emne. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 19:13:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk