MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet går vi gjennom tre temaer:

1) Innføring i forskerens, naturviterens, kommunikatørens og journalistens rolle i samfunnet og samfunnsdebatten
2) Innføring i sjangerlandskapet og sjangre som foredrag, blogg, essay, kronikk og pop.vit- artikkel
3) Innføring i fortellergrep, presentasjonsteknikk og målgruppe 

Foredragsholdere er forskere, formidlere og journalister med egne erfaringer.

Studenter på MNKOM3000 skriver om valgfrie tema innen natur- og realfag, mens studenter på MNKOM4000 skriver om temaer relatert til masteroppgave/fagområde for masterspesialisering.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du ha følgende kompetanse:
   ●    Kunne nå ut gjennom ulike medier med den faglige kompetansen du har lært på bachelor- og masterstudiet ditt
   ●    Kjenne til de ulike rollene innen formidling og journalistikk i samfunnet
   ●    Kjenne til ulike sjangre og hvilke av disse som tilhører hvilke roller i samfunnet
   ●    Holde gode foredrag
   ●    Kjenne til ulike fortellergrep innen prosa og sakprosa
   ●    Kunne skrive blant annet kronikker og essay om fagområdene du har studert
   ●    Kjenne til hvordan du når ut til ulike kanaler

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er opprettet som en pilot i 3 år med første undervisningssemester våren 2013. Emnet er primært for master- og bachelorstudenter i realfag.

Emnene MNKOM3000 og MNKOM4000 har til sammen 30 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har MNKOM4000 i sin godkjente studieplan prioriteres først. Bekreftelse fra veileder på dette må leveres studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap senest innen 9. januar.
 2. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet uten MNKOM4000 i sin godkjente studieplan.
 3. Bachelorprogramstudenter ved MN-fakultetet. Lektorstudenter med realfaglige studier rangeres som bachelor og masterstudenter ved MATNAT utifra hvor de er i studieløpet.
 4. Enkeltemnestudenter ved MN-fakultetet.
 5. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1 rangeres før søkere som faller innenfor 2 osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 100 studiepoeng i realfag.
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)
  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Unntak fra kravet om de spesielle opptakskravene kan gjøres for studenter på programmene:

 • Informatikk: Design, bruk og interaksjon
 • Informatikk: Nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: Programmering og nettverk
 • Informatikk: Språk og kommunikasjon

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Undervisning

Emnet blir kun gitt dersom det er påmeldt 8 eller flere studenter.

Undervisningen blir gitt som forelesninger og heldagsseminarer med forelesninger og gruppearbeid. Det er obligatoriske innleveringer knyttet til hvert av heldagsseminarene.Heldagsseminarene har obligatorisk oppmøte. Fritak fra heldagsseminarene gis kun etter skriftlig søknad til kursleder eller ved sykdom (og må dokumenteres). Studenter satt opp på venteliste må også møte på første forelesning. Forelesninger vil bli gitt på norsk. Pensum består av forelesninger (både forelesningsrekke og fellesdel på heldagsseminarene), eget kurskompendium og tidligere forelesninger på podcast.
 

Eksamen

Kurset har ingen eksamen, men alle obligatoriske oppgaver fra seminarene skal være godkjent innen kurssemesterets slutt for at studenten skal få bestått kurs.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet blir kun gitt dersom det er påmeldt 8 eller flere studenter.
Undervisningen blir gitt som forelesninger og heldagsseminarer med forelesninger og gruppearbeid. Det er obligatoriske innleveringer knyttet til hvert av heldagsseminarene.Heldagsseminarene har obligatorisk oppmøte. Fritak fra heldagsseminarene gis kun etter skriftlig søknad til kursleder eller ved sykdom (og må dokumenteres). Studenter satt opp på venteliste må også møte på første forelesning. Forelesninger vil bli gitt på norsk. Pensum består av forelesninger (både forelesningsrekke og fellesdel på heldagsseminarene), eget kurskompendium og tidligere forelesninger på podcast.

Studenttorgets sak om MNKOM.

Saken inneholder en film og intervju med flere av studentene som tok emnet første gang det ble undervist, våren 2013.

Rapport med studentenes evaluering av MNKOM3000/4000 våren 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke undervist hvis det er færre enn 8 studenter.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk