MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet får du innsikt i temaer som historiefortelling, skriveprosess, målgruppe, argumentasjon og visuell kommunikasjon.

Du lærer å bruke ulike skriveverktøy for å utvikle en idé til en ferdig tekst, og får trening i å formidle i ulike sjangere og medium, slik som for eksempel populærvitenskap, leksikonartikkel, kronikk, video og holde foredrag. Endringer i hvilke sjangere og medium som brukes kan forekomme.

Du lærer å utvikle et analytisk blikk på det du leser, og får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • redegjøre for ulike sjangere og fortellergrep innen forskningsformidling

 • velge og bruke relevante ressurser i skriveprosessen 

 • reflektere over egen rolle som formidler i samfunnet

 • bidra til samfunnsdebatt med både muntlig og skriftlig forskningsformidling

Studenter på MNKOM3000 formidler om valgfrie tema innen natur- og realfag, mens studenter på MNKOM4000 formidler om temaer relatert til fagområdet for masterspesialiseringen.

Opptak til emnet

Emnet er primært for master- og bachelorstudenter i realfag.

Emnene MNKOM3000 og MNKOM4000 har til sammen 30 plasser. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har MNKOM4000 i sin godkjente studieplan prioriteres først.
 2. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet uten MNKOM4000 i sin godkjente studieplan.
 3. Bachelorprogramstudenter ved MN-fakultetet. Lektorstudenter med realfaglige studier rangeres som bachelor og masterstudenter ved MN utifra hvor de er i studieløpet.
 4. Enkeltemnestudenter ved MN-fakultetet.
 5. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1 rangeres før søkere som faller innenfor 2 osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 100 studiepoeng i realfag.  

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som:

 • Forelesninger
 • Skriveverksteder
 • Seminargrupper med obligatorisk oppmøte. Det er obligatorisk oppmøte på 80 prosent av undervisningen.

Fritak fra obligatorisk undervisning gis kun etter skriftlig søknad til emneansvarlig eller ved sykdom (må dokumenteres). Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Pensum består av forelesninger, publiserte tekster i aktuelle sjangre og kompendium.

Emnet blir ikke undervist hvis det er færre enn 8 studenter.

Eksamen

Emnet har ingen eksamen, men alle obligatoriske innleveringer og oppgaver skal være godkjent innen semesterets slutt for at studenten skal få bestått emne. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juni 2022 11:19:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MN-studieinfo