Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Campbell, N.A. & Reece, J.B.: Biology, 6 ed., 2002. Pearson Education. ISBN: 0-201-75054-6.

  • kap.14 (side 247-260), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 53, 54.

Publisert 19. mai 2003 10:23 - Sist endret 15. sep. 2004 11:52