Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer/klasseundervisning, laboratoriearbeid, ekskursjoner og kollokvier. Laboratoriearbeid, ekskursjoner og klasse undervisningen er obligatoriske. Ekskursjonene vil starte umiddelbart etter forelesningene og foregå ut over ettermiddagene.

Forelesninger

Lærere fra Biologisk institutt foreleser. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd hat meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 19. august til 9. desember)

Laboratorieøvelser og klasseundervisning

Studenter tatt opp til bachelorprogrammet i biologi vil få fortrinnsrett til parti nr. 1 og 3. Studenter tatt opp til bachelorprogrammet i molekylærbiologi og biologisk kjemi vil få fortrinnsrett til parti 2 og 4. Ved ledige plasser vil andre studenter få plass. Parti 7 og 8 holdes lukket inntil man vet antall studenter på emnet.

Parti 1

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 12:15 -13:45, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

  BIO

 • Torsdag kl. 10:15 -12:15, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 2

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 12:15 -13:45, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

  MBK

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 3

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 14:15 -15:45, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

  BIO

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 7

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 18:15 -19:45, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 8

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 18:15 -19:45, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 4

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 14:15 -15:45, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

  MBK

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 5

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 16:15 -17:45, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Parti 6

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager.

 • Tirsdag kl. 16:15 -17:45, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 2. september til 9. desember)

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 11. desember)

Kollokvier

Det er satt av tid til frivillige kollokvier på tirsdager når du ikke har laboratorieøvinger eller har ekskursjoner. Studiesamlingen, rom 1402, kan benyttes til kollokvier.

Publisert 26. juni 2003 17:44 - Sist endret 15. sep. 2004 11:52