Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 5. jan. 2005 01:00

Konte/utsatt prøve: Fredag 7 januar 9-12. Opplysninger om sted kommer i StudentWeb snarest.

Publisert 6. des. 2004 01:00

Studenter som mangler en eller flere godkjente innleveringer, se her.

Publisert 6. des. 2004 01:00

Siste oppdaterte liste over innleveringer finnes her.

Publisert 3. des. 2004 01:00

Siste oppdaterte liste over innleveringer finnes her.

Publisert 2. des. 2004 01:00

NB! Alle som har ikke godkjente innleveringer må levere inn på nytt innen fredag 3.12 kl. 13.00.

Publisert 2. des. 2004 01:00

Siste oppdaterte liste over innleveringer er her.

Publisert 30. nov. 2004 01:00

Siste oppdaterte liste over innleveringer er her.

Publisert 30. nov. 2004 01:00

Svarforslag til klasseoppgaver i zoologi ligger her.

Publisert 29. nov. 2004 01:00

Nok en oppdatert liste over innleveringer ligger her.

Publisert 26. nov. 2004 01:00

Oppdatert liste over godkjente innleveringer ligger her. Husk at alle innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Liste over godkjente innleveringer ligger her. Lista er ikke komplett ennå (spesielt temaoppgaver for gruppe 1 og 3). Sjekk om du har innleveringer godkjent, levér til Johannes (rom 3421) de som ikke er godkjent, og få evt. rettet opp feil samme sted.

Publisert 17. nov. 2004 01:00

Midteksamen for de som hadde utsatt prøve er nå sensurert; følg denne linken.

Publisert 17. nov. 2004 01:00

Oppgaver til zoologilab III (16. november) ligger her.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Oppgaver til zoologilab II (9. november) ligger her.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Oppgaver til økologiklasse (18. november) ligger her .

Publisert 10. nov. 2004 01:00

Kollokvieoppgaver til 11. november ligger her.

Publisert 8. nov. 2004 01:00

UTSATT PRØVE: Det er blitt sendt en mail med info til de som skal ha utsatt prøve. Studiekonsulenten sender fortrinnsvis info på mail på matnat mailadresser, ikke yahoo, hotmail osv. Hvis du mener du skal ha utsatt prøve, men ikke har fått mail, kontakt studiekonsulenten snarest.

Publisert 8. nov. 2004 01:00

UTSATT PRØVE: sted blir seminarrom 2416 (kl 12.00-14.00).

Publisert 4. nov. 2004 01:00

FOR DEM SOM IKKE MØTTE PÅ MIDTEKSAMEN: Utsatt prøve midteksamen BIO 1000 blir fredag 12. november 12.00-14.00. Eksamen blir skriftlig. Nærmere beskjed om sted vil bli gitt seinere. De som evt. har annen obligatorisk undervisning må selv sørge for fritak fra denne.

Publisert 4. nov. 2004 01:00

Temaoppgave nr. 2 ligger her.NB! Merk at ordene "leddyr" og "leddormer" ble byttet om i versjonen som ble levert ut i klassene torsdag 4. november. I denne linken er det rettet opp og merket med gult. Fjorårsstudenter som tar opp kurset må også levere inn denne.

Publisert 4. nov. 2004 01:00

Under midteksamen ble det gitt ett poeng i oppgave 28 for ett svaralternativ i tillegg til det riktige. Dette er grunnen til at noen studenter har oddetall poengsum.

Publisert 4. nov. 2004 01:00

Klasseoppgavene i zoologi (4. nov) ligger her.NB! Kun opppgavene 1, 4c, 5, 6, 8, 9(unntatt tegning), 10, 11(første tabell, om eksoskjelett og om metamorfose) og det siste spørsmålet under oppgave 12 skal gjøres av de som ikke møtte til klassen.

Publisert 1. nov. 2004 01:00

Oppgaver til zoologilab I (2. november) ligger her. Disse vil også bli delt ut på lab'en.

Publisert 29. okt. 2004 02:00

Sensur for midteksamen ligger her. Listen blir også hengt opp på tavla i gangen bortenfor studieseksjonen.

Publisert 28. okt. 2004 02:00

Forslag til svar på klasseundervisningsoppgavene gitt 30. september ligger her