Dette emnet er nedlagt

FOR DEM SOM IKKE MØTTE …

FOR DEM SOM IKKE MØTTE PÅ MIDTEKSAMEN: Utsatt prøve midteksamen BIO 1000 blir fredag 12. november 12.00-14.00. Eksamen blir skriftlig. Nærmere beskjed om sted vil bli gitt seinere. De som evt. har annen obligatorisk undervisning må selv sørge for fritak fra denne.

Publisert 4. nov. 2004 01:00 - Sist endret 5. jan. 2005 10:10