Dette emnet er nedlagt

Liste over godkjente innleveringer ligger …

Liste over godkjente innleveringer ligger her. Lista er ikke komplett ennå (spesielt temaoppgaver for gruppe 1 og 3). Sjekk om du har innleveringer godkjent, levér til Johannes (rom 3421) de som ikke er godkjent, og få evt. rettet opp feil samme sted.

Publisert 25. nov. 2004 01:00 - Sist endret 5. jan. 2005 10:10