Dette emnet er nedlagt

Beskjeder - Side 2

Publisert 20. okt. 2004 02:00

Klasseoppgaver i botanikk og mykologi (tors. 21.10.) ligger her .

Publisert 14. okt. 2004 02:00

Oppgaver til mykologilab (tirs. 19.10.) ligger her . De vil også bli delt ut på forelesning samme dag.

Publisert 12. okt. 2004 02:00

VIKTIG: Midteksamen er kl. 15.00-17.00 fredag 15. oktober. Sted for eksamen er enten gymsal 3/4 i idrettsbygningen eller store lesesal, Vilhelm Bjerknes' hus. Hvor du skal sitte finner du ut via StudentWeb. Pensum: Læreboka kap. 14 og 22-28 pluss lab- og klasseoppgaver. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Publisert 6. okt. 2004 02:00

Kollokvieoppgaver i botanikk 07.10 ligger her .

Publisert 4. okt. 2004 02:00

Her kan du sjekke om du er på lista over studenter som er oppført med mangler i obligatoriske innleveringer.

Publisert 4. okt. 2004 02:00

VIKTIG! Sjekk betingelsene for å få gå opp til midteksamen i BIO1000 høst 2004 her . INNEN TORSDAG 7. OKTOBER MÅ ALLE OBLIGER (LABRAPPORTER OG TEMAOPPGAVE) VÆRE REGISTRERT INNLEVERT (til og med klasse 30. september, ekskl. botanikken). Midtsemestereksamen vil telle 25% av endelig karakter. Stryker man får man likevel gå opp til endelig eksamen.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Infomøte om UNIS: Mandag 4. oktober vil det bli avholdt et infomøte om studieopphold på UNIS (Svalbard). Sted: Institutt for geofag, aud.1. Kl. 16.00-18.00. Servering av pizza og mineralvann.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Grunnet en del hyppige misforståelser på laboratorieøvelsen 23.sept. om prokaryoter, har vi nå lagt ut en generell korreksjon her.

Publisert 30. sep. 2004 02:00

Oppgaver til botanikklab II (05.10.) ligger her . De vil også bli delt ut på forelesning tirsdag 05.10.

Publisert 29. sep. 2004 02:00

NB! Beskjed til parti 6: Klassen på torsdag 30.sep. er flyttet til Auditorium 3 (tid som normalt 10.15-12.00).

Publisert 28. sep. 2004 02:00

Fasit/tips til kollokvieoppgavene om prokaryoter og protister (23.sept) ligger her.

Publisert 28. sep. 2004 02:00

Klasseoppgaver torsdag 30.sept kan hentes her. Se også oppgaver til protistdelen av kollokviet 7.okt på samme side.

Publisert 24. sep. 2004 02:00

Oppgaver til botanikklab I (28.09.) ligger her . De vil også bli delt ut på forelesning tirsdag 28.09.

Publisert 21. sep. 2004 02:00

Ekstra figurer delt ut på forelesning 21.sept. finner du her.

Publisert 20. sep. 2004 02:00

Kollokvieoppgaver torsdag 23.sept er lagt ut her. Oppgavene blir også delt ut på forelesning tirsdag 21.sept.

Publisert 10. sep. 2004 02:00

Plan for ekskursjonen til de naturhistoriske muséene og botanisk hage på Tøyen kan lastes ned fra denne linken.NB: Se også oppmøtetidspunkt og -sted for eksponering av petriskåler til prokaryotlab på den samme linken.

Publisert 7. sep. 2004 02:00

Fasit til kollokvieoppgaver i populasjonsgenetikk finner du her

Publisert 7. sep. 2004 02:00

NB: Sykefravær og annet fravær ved lab gir ikke fritak for innleveringer av laboppgaver.

Publisert 7. sep. 2004 02:00

Til studenter som fulgte undervisning i BIO1000 høsten 2003: Hvis du fikk ståkarakter på fjorårets essay om artsdannelse, slipper du å levere årets første temaoppgave med innleveringsfrist 23.sept.

Publisert 7. sep. 2004 02:00

Grunnet enkelte misforståelser ved Chi-kvadrat testing under mendelsk genetikk lab-øvelse har vi nå lagt ut mer utfyllende forklaring her

Publisert 7. sep. 2004 02:00

Fasit til kollokvieoppgaver i mendelsk genetikk finner du her

Publisert 6. sep. 2004 02:00

Klasseoppgaver tors 09. sep er lagt ut her

Publisert 6. sep. 2004 02:00

Temaoppgave (innlevering 23 sep) er lagt ut her

Publisert 1. sep. 2004 02:00

Ny kollokvietid for gruppe 4: Kollokvietid er flyttet til nytt klokkeslett 12.15-14.00 på rom 4619. Dette gjelder fra og med 2.sept. NB: Gjelder kun gruppe 4

Publisert 1. sep. 2004 02:00

Kollokvieoppgaver torsdag 2.sept er lagt ut her