Dette emnet er nedlagt

Beskjeder - Side 3

Publisert 25. aug. 2004 02:00

Laboppgaver tirsdag 31.aug er lagt ut her . (NB! deles ut på øvelsen)

Publisert 23. aug. 2004 02:00

Kollokvieoppgaver torsdag 26.aug er lagt ut her .

Publisert 19. aug. 2004 02:00

Studenter på parti 6: Klasse i genetikk 9. september er flyttet til aud. 3, samme tid.

Publisert 19. aug. 2004 02:00

OBS: Minner om obligatorisk oppmøte på første forelesning. I dag!

Publisert 19. aug. 2004 02:00

OBS! Vær oppmerksom på at forelesning på tordager vil alternere med klasseundervisning. Forelesninger og obligatorisk undervisning (klasser og lab'er) vil aldri være lagt til samme tid.

Publisert 18. aug. 2004 02:00

NB! Det var dessverre endel feil i semesterplanen (tid og sted for klasse og lab) - dette er nå blitt rettet på.

Publisert 16. aug. 2004 02:00

NB! Forelesningen tirsdag 24. august er flyttet til kl 09:15-11 (i stedet for 10:15-12), Aud. 3.

Publisert 16. aug. 2004 02:00

Høstens program for kurset er oppdatert (nedlastbar versjon). Vil også bli delt ut på første forelesning 19. august.

Publisert 13. aug. 2004 02:00

LAPstudenter:Pga. kollisjon mellom forelesninger må dere samrå dere med hverandre mht. forelesningsnotater.

Publisert 12. aug. 2004 02:00

Husk obligatorisk fremmøte på første forelesning 19 august! De som ikke møter vil miste plassen.

Publisert 12. aug. 2004 02:00

Vær oppmerksom på at forelesning på tordager vil alternere med klasseundervisning. Forelesninger og obligatorisk undervisning (klasser og lab'er) vil aldri være lagt til samme tid.