Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensumlitteraturen på Bio1000 er:

  • utvalgte kapitler fra læreboka Campbell & Reece: BIOLOGY (International Edition), 6th edition 2002 (ISBN 0-201-75054-6), som kan kjøpes på Akademika. Det er gitt nærmere opplysninger om hvilke kapitler som er pensum i kursplanen.

  • kompendier, bl.a. i form av laboratoriejournaler, som deles ut og/eller lastes opp på kurs-siden i løpet av høstsemesteret.

Publisert 2. aug. 2004 17:53