Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Oppmøte på første forelesning 19. august er obligatorisk. Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer/klasseundervisning, laboratoriearbeid, ekskursjoner og kollokvier. Laboratoriearbeid, ekskursjoner og klasse undervisningen er obligatoriske. Ekskursjonene vil starte umiddelbart etter forelesningene og foregå ut over ettermiddagene.

Forelesninger

Lærere fra Biologisk institutt; Klaus Høiland, Asbjørn Vollestad og Kjetil S. Jakobsen foreleser. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til 14. desember)

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. august til 16. desember)

Parti 1

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager. Det vil ikke bli klasser hver uke, og det henvises derfor til undervisningsplan på emnets semestersider.

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til )

  BIO

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til )

Parti 2

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager. Det vil ikke bli klasser hver uke, og det henvises derfor til undervisningsplan på emnets semestersider.

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til )

  MBK

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til )

Parti 3

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager. Det vil ikke bli klasser hver uke, og det henvises derfor til undervisningsplan på emnets semestersider.

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til 14. desember)

  BIO

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 16. desember)

Parti 4

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager. Det vil ikke bli klasser hver uke, og det henvises derfor til undervisningsplan på emnets semestersider.

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til )

  MBK

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til )

Parti 5

Laboratorieøvelser på tirsdager, klasseundervisning på torsdager. Det vil ikke bli klasser hver uke, og det henvises derfor til undervisningsplan på emnets semestersider.

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til )

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til )

Parti 6

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til )

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til )

Publisert 30. des. 2004 15:15 - Sist endret 30. des. 2004 15:15