Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 3. jan. 2006 09:59

Om kontinuasjonseksamen: Se kontinuasjonseksamen

Sted og tid vil komme på siden det er linket til.

Publisert 5. des. 2005 09:40

Til alle sammen: Lykke til med eksamen! Asbjørn og Klaus.

Publisert 27. nov. 2005 23:53

Studentevaluering: Det er sendt invitasjon til alle studenter på BIO1000, om å evaluere BIO1000 dette semesteret. Invitasjonen er sendt til student-epostadressen din. Det er viktig for Biologisk institutt og alle kommende studenter, at du tar deg tid til å si din mening om BIO1000. Siste frist for evalueringen er 8. desember.

Publisert 17. nov. 2005 11:28

Eksamenslokaler: Info om hvor eksamen skal være, vil komme på StudentWeb tre dager før eksamen. Vanligvis vil det komme en uke før, men det har oppstått en forsinkelse pga. arbeid med obliglister. Hvilke lokaler som kommer til å brukes, ligger ute under "tid og sted" på "eksamen og vurderingsformer".

Publisert 15. nov. 2005 10:44

Siste kollokvie blir torsdag 17. november. Kollokviene den 24. november er avlyst. Tirsdag 22. november svarer vi på spørsmål og gir opplysninger ifm avsluttende eksamen.

Publisert 10. nov. 2005 14:02

Stipend og legater: Hos www.unifor.no finnes det en del student- og fagstipend som kan være aktuelle for realister. Se på dette før søknadsfristen går ut 1. desember!

Publisert 7. nov. 2005 11:09

Resultatet fra midt-eksamen er å finne på oppslagstavlen utenfor studiekonsulentens kontor.

Publisert 27. okt. 2005 18:56

Det er nå laget er oversikt over alle som "ikke" har møtt/fått godkjent på labbene 1-4. Listen henger utenfor studiekonsulentens kontor. Sjekk om du finner ditt navn der, og eventuelt følg de oppgitte råd. Alle lab-øvelser må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Publisert 27. okt. 2005 17:03

Utsatt prøve i BIO1000 blir avholdt 3. november kl. 9.00 til 12.00 i rom 4424. Alle registrerte kandidater har fått e-post om dette.

Publisert 26. okt. 2005 15:29

Beskjed til de som skal begynne på sitt 2. semester som programstudenter i biologi våren 2006: Kan de av dere som ønsker å endre på studieplanen (dvs. som ikke skal ta BIO1200 og/eller MBV1010) ta kontakt med studieseksjonen innen 15. november.

Publisert 19. okt. 2005 14:07

Husk: alle som har fått "ikke godkjent" på en lab-rapport skal levere en rettet rapport så raskt som mulig. Rettingen skal vise at dere faktisk har forstått/forsøkt å forstå det som blir påpekt.

Publisert 18. okt. 2005 17:58

Endel av lab-oppgavene som ligger til nedlasting har vist seg vanskelig å skrive ut. Forsøk å unngå å bruke terminal-stuene til utskriving. Last ned til egnet medium og les på skjerm.

Publisert 6. okt. 2005 17:55

Lab-3 var som vi antok ganske vanskelig. Dette viser seg også i lab-rapportene. Peder og Pål har nå utarbeidet en "krisehjelp" til å forstå denne labben - den ligger nå til nedlasting. Her vil dere få svar på mange av de spørsmål dere har når dere etter hvert får lab-rapportene tilbake

Publisert 5. okt. 2005 13:05

På forelesningen i morgen (torsdag 6. okt) vil det bli gitt litt informasjon om hvordan midteksamen vil være.

Publisert 26. sep. 2005 15:41

Husk at kollokvie-øvelsen på torsdag 29.9 er obligatorisk. Vi skal gjøre endel forarbeid til lab-øvelsen som holdes tirsdag 4. 10. Det er viktig at så mange som mulig av dere faktisk møter opp da.

Publisert 22. sep. 2005 18:07

Lab. 3 kan være ganske vanskelig. Det er en stor fordel om dere leser gjennom oppgaven på forhånd.

Publisert 19. sep. 2005 17:12

Dersom du har fått ikke godkjent på en lab-rapport: du har 14 dager på å rette den opp og levere inn igjen for godkjenning. Forsøk å gjør dette så raskt som mulig.

Publisert 19. sep. 2005 11:21

OBS: De som ikke fikk vært med til Tøyen pga. sykdom, anbefales å dra dit på egenhånd. Det vil ikke lages et nytt opplegg for de som var borte.

Publisert 16. sep. 2005 16:01

INFOMØTE UNIS (Svalbard): For de som kan tenke seg å studere på Svalbard: Det blir avholdt et infomøte 20.09 kl. 16-18 i auditorium 2.

Publisert 9. sep. 2005 15:40

Husk ekskursjonen til Tøyen på tirsdag 13. sept. Les informasjonen som ligger til nedlasting.

Publisert 7. sep. 2005 13:47

en jakke og en kalkulator gjenglemt i går på labben ligger i resepsjonen i 1. etg.

Publisert 5. sep. 2005 17:13

Kollokvieoppgavene til torsdag 8. sept er nå klar til nedlasting. Det vil bli trykket opp noe ekstra til utdeling på kollokvien - men forsøk å print de ut selv og les over dem på forhånd.

Publisert 31. aug. 2005 12:08

Den 13 september er det omvisning på De naturhistoriske museer på Tøyen. Informasjon om programmet kan nå lastes ned. Legg nøye merke til opplegget. Det vil ikke bli ordinær lab-øvelse den tirsdagen.

Publisert 30. aug. 2005 10:28

Oppmøte utenfor biblioteket tirsdag 30. august: gr 1 - 12.00, gr 2 - 12.45, gr 3 - 13.30, gr 4 - 14.15, gr 5 - 15.00, gr 6 - 15.45.

Publisert 26. aug. 2005 13:49

Det er kommet mange forespørseler om utlegging av forelesningene på nettet. Dette kommer ikke til å bli gjort - hovedsakelig pga at figurene som brukes (stort sett fra boka) er beskyttet av opphavsretten. Les kapitlet før forelesningen, eller så raskt som mulig etterpå. På forelesningen bør dere notere de viktigste poengene - ikke alt som sies.