Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Oppmøte på første forelesning 21. august er obligatorisk. Undervisningen i emnet består av forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Laboratoriearbeid og ekskursjoner er obligatoriske. Ekskursjonene vil starte umiddelbart etter forelesningene og foregå ut over ettermiddagene. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 21. august til 27. november)

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. august til 29. november)

Geir Hestmark

Laboratorieøvelser og kollokvier

Lab på tirsdager, kollokvier på torsdager

Geir Hestmark

Parti 1

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Parti 2

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Parti 3

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Parti 4

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Christian Engebretsen Pettersen, Alexander Johan Nederbragt

Parti 5

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Parti 6

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 30. august til 29. november)

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 27. november)

Publisert 25. apr. 2007 14:17 - Sist endret 17. apr. 2008 18:59