Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 26. juni 2008 14:22

Husk at første forelesning er obligatorisk! Gi beskjed til studieinfo@bio.uio.no dersom du ikke kan møte, ellers vil du miste plassen.