Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1000 - Høst 2008

Husk at første forelesning er obligatorisk! Gi beskjed til studieinfo@bio.uio.no dersom du ikke kan møte, ellers vil du miste plassen.

26. juni 2008 14:22