Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1000 - Høst 2009

All informasjon ifm kurset vil bli gitt på Fronter . Her vil dere få tilgang til forelesningsnotater, generell informasjon om kurset, og her må dere levere både laboratorierapporter og en elektronisk midtveiseksamen. Gjør det til en vane å sjekke denne web-siden minst en gang i uka!

8. juli 2009 12:40