Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1000 - Høst 2016

Siden zoologi II labinnlevering  og tilbakemelding på denne ligger så tett opp mot eksamen vil vi ikke kreve at denne skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

28. nov. 2016 12:48

Informasjon om eksamenskurs har blitt sendt på mail. Meld dere på:)

18. nov. 2016 12:28

Viktig ang. godkjente laboratorieøvelser: Det ligger nå en oversikt over hvem som har fått godkjent/ikke-godkjent rapporter i mappen "Godkjente labøvelser" på fronter. Husk at man kan maks ha to ikke-godkjente rapporter, disse er merket med en rødfarge. Det er fortsatt mulighet for å levere zoologi 1 og zoologi 2. Hvis det er noen som mangler én rapport for å få godkjent det obligatoriske må de ta kontakt med meg (m.h.tu@ibv.uio.no) innen neste uke for avtale om ny innlevering. Tar du ikke kontakt, eller har mer enn 3 ikke-godkjente labøvelser, vil du ikke kunne ta eksamen i emnet.

17. nov. 2016 10:53

Studenter som ikke har tatt midttermineksamen i BIO1000, og derfor ordinært ville ha blitt kastet ut av kurset, har nå fått en viktig epost tilsendt uio-adressen.

20. okt. 2016 12:25

Midtveiseksamen i BIO1000 har blitt lagt ut på fronter! Dette er en flervalgseksamen som IKKE teller på karakteren, men som må gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen (antall korrekte svar spiller ingen rolle). Man kan ta den så mange ganger man vil. Prøven stenges kl. 23:59, søndag 16. oktober.

29. sep. 2016 10:48