Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt. Dessuten har emnet et feltkurs, med en egenandel som må betales på forhånd.

Forelesninger

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 12. januar til 27. mai)

  • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 12. januar til 27. mai)

Jan Rueness, Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Heidi Solstad, Anne Krag Brysting

Laboratorieøvelser

Jan Rueness, Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Anne Krag Brysting

Labparti 1

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 27. mai)

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Jahn Throndsen, Heidi Solstad, Stein Fredriksen, Anne Krag Brysting

Labparti 2

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 27. mai)

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Jahn Throndsen, Heidi Solstad, Anne Krag Brysting

Labparti 3

  • Fredag kl. 14:15 -16:15, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 14. januar til 27. mai)

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Jahn Throndsen, Heidi Solstad, Anne Krag Brysting

Feltkurs

Feltkurs holdes i juni i perioden 4. juni tom 23. juni. Gruppeinndeling skjer i løpet av semesteret. Feltkurset har en egenandel som må betales på forhånd.

Feltkurs 1

Marit Ruge Bjærke, Hans Erik Karlsen, Birger Skjelbred, Janne Kim Gitmark

Feltkurs 2

Marit Ruge Bjærke, Hans Erik Karlsen, Birger Skjelbred, Janne Kim Gitmark

Publisert 28. okt. 2004 12:47 - Sist endret 30. mars 2005 09:51