Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200 - Høst 2008

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 18. august kl 10:15 i Aud 3.

1. aug. 2008 12:03

Feltkurseksamen 27. august kl 15-18 i botanisk og zoologisk kurssal!

1. aug. 2008 12:02