Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Forelesning

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til 23. november)

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 27. august til 26. november)

Hans Erik Karlsen

Lab

Labgruppe 1

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 20. november)

Håvard Kauserud

labgruppe 2

  • Fredag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. august til 20. november)

Håvard Kauserud

Publisert 3. apr. 2009 11:30 - Sist endret 28. aug. 2009 19:00