Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Forelesning

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. august til 21. november)

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 25. august til 17. november)

Hans Erik Karlsen

Lab

Labgruppe 1

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 18. november)

Hans Erik Karlsen, Håvard Kauserud, Inger Maren Rivrud

Labgruppe 2

  • Fredag kl. 14:15 -16:00, Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. august til 18. november)

Hans Erik Karlsen, Håvard Kauserud, Inger Maren Rivrud

Publisert 5. apr. 2011 13:23 - Sist endret 8. aug. 2011 13:04