Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200 - Vår 2007

Frist for innbetaling av egenandel til feltkurset: 1. Mai. De som ikke betaler blir ikke med! Innbetalingen gjøres her

29. mars 2007 15:01

Midtveis-eksamen i BIO1200 og BIO1200A 27/03 kl. 13:30 (3t) blir på Store fysiske lesesal, Fysikkbyggningen. De med spesialtilpassninger på sjekke studentweb for å finne rommet de skal sitte på.

26. mars 2007 14:52

Ekstra støtte fra lånekassen for de som er i felt: Se epost sendt i dag, via Fronter med mer info om hvem som kan søke, hvordan osv.

15. mars 2007 16:22