Dette emnet er nedlagt

Det vil bli mulig å …

Det vil bli mulig å søke om stipend hos Lånekassen for 15 dagers feltarbeid i sommer. Jeg vil gi beskjed når papirblankettene, som må fylles ut for å søke om stipendet, kan hentes hos meg.

Publisert 19. mars 2009 18:57 - Sist endret 11. apr. 2011 12:12