Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200 - Vår 2009

Det vil bli mulig å søke om stipend hos Lånekassen for 15 dagers feltarbeid i sommer. Jeg vil gi beskjed når papirblankettene, som må fylles ut for å søke om stipendet, kan hentes hos meg.

19. mars 2009 18:57