Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200A - Vår 2007

Fristen for innbetaling av egenandelen på 150 kr døgnet, er 1. Mai. De som ikke betaler blir ikke med! Innbetaling av egenandel til Feltkurs gjøres her

29. mars 2007 15:05

Alle beskjeder i Fronter vil bruke rommet til BIO1200. Dvs. rommet til BIO1200A brukes ikke.

19. jan. 2007 12:23