Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200A - Vår 2009

Kursplan for BIO1200 og BIO1200A er lagt ut i undervisningsmappen i Fellesrommet til BIO1200/BIO1200A i Fronter.

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning 12. januar kl.14.15 Auditorium 3.

Velkommen!

6. jan. 2009 15:19