Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det arrangeres obligatoriske feltkurs i juni. Feltkursene har en egenandel på 150 kr/dagen. Feltkurs til Drøbak går i perioden 10. - 13. juni og 14. - 17. juni. Feltkurs til Tomb går 19. - 23. juni.

Forelesning

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen på Biologisk institutt.

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 17. januar - 21. mars, 11. april, 2. mai - 9. mai og 30. mai

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 20. januar - 3. mars, 17. mars - 14. april og 28. april - 26. mai

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal, Marte Holten Jørgensen

Lab

Labgruppe 1

 • Fredag kl. 11:15 -13:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.), Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 21. januar - 25. mars, 8. april - 15. april og 29. april - 3. juni

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal

Labguppe 2

 • Fredag kl. 13:15 -15:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.), Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 21. januar - 25. mars, 8. april - 15. april og 29. april - 3. juni

Hans Erik Karlsen, Inger Nordal

Labgruppe 3

 • Fredag kl. 15:15 -17:00, Zoologisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.), Botanisk kurssal Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

  Undervisning: 21. januar - 15. april og 29. april - 3. juni

Feltkurs

Obligatorisk feltkurs i juni. Feltkurset har en egenandel på 150kr/dagen.

Publisert 1. okt. 2010 10:46 - Sist endret 28. jan. 2011 07:25