Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO1200A - Vår 2017

Informasjon om fugle-ekskursjonen på fredag ligger i mappen "fugler i felt".

24. mai 2017 11:06

Oppmøte på parkeringsplassen ved Østensjøvannet kl.12.15 (varer i ca. 2,5 timer). Mer informasjon om stedet kommer snart! De av dere som har annen obligatorisk undervisning må sende mail til My: m.h.tu@ibv.uio.no

22. mai 2017 13:11