Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Semesterside for BIO2100 - Høst 2003

Deleksamen i BIO2100 finner sted 7. oktober 2003, kl. 10.15 - 11.15, Auditorium 1 i Biologibygningen.

3. okt. 2003 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 15. september.

14. aug. 2003 02:00