Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. desember

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

17. desember  (2 timer).

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.