Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Undervisning - tid og sted

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger og obligatorisk gruppearbeide med innleveringer/plenumspresentasjoner

Forelesninger

Lærere fra Biologisk institutt foreleser. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 18. august til 15. desember)

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. august til 9. desember)

Kollokvier

Avhengig av studenttallet vil man prøve å få kollokviegruppene omtrent like store.

Gruppe 1

  • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. august til 9. desember)

Gruppe 2

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom 4619 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. august til 12. desember)

Publisert 26. juni 2003 17:44 - Sist endret 15. sep. 2004 11:52