Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Semesterside for BIO2100 - Vår 2004

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning 12. januar. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

10. jan. 2004 01:00