Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.